Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Geologická problematika výzkumu opotřebení řezných orgánů velkostrojů v podmínkách mostecké pánve

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Václav Novák, Ing. Kamila Dobešová

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. zahájil v roce 2018 řešení výzkumného úkolu zaměřeného na optimalizaci tvaru a materiálu řezných orgánů rýpadel. Tento výzkum je nezbytný pro zvýšení efektivity dobývacího procesu v podmínkách mostecké pánve. Cílem tohoto článku je prezentace výsledků první etapy řešení. Jde o charakteristiku geologických podmínek hlavních lokalit mostecké pánve. Pozornost je věnována zejména výskytu pevných poloh a horizontů písků, které jsou pro realizaci výzkumu zvláště důležité. 

Klíčová slova:

rýpadlo, řezné orgány, geologie, pevné polohy, písky


Zpět na přehled článků