Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Informační komplex výsypkových lokalit – Kopistská výsypka

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Martina Kunešová, Mgr. Martin Veselý, Ing. Evžen Pichler CSc.

Abstrakt

Obsahem článku je shrnutí dostupných poznatků o Kopistské výsypce, především o vývoji hydrologických a hydro-geologických poměrů výsypky i její podložky, a následně informace o realizovaných rekultivačních akcích. Celý článek je rozdělen do částí, které obsahují popis původního stavu před založením výsypky, historii báňských zásahů do krajiny, charakteristiku materiálu tvořícího výsypku a použité způsoby jeho zakládání. Dále pak zahrnuje vývoj hydrogeologických poměrů výsypkového tělesa a jeho podloží, a také popis současného stavu obnovy a rekultivace území s nově vytvořeným povrchem.   

Klíčová slova:

výsypka Kopisty, antropogenní reliéf, rekultivace, Mostecká pánev


Zpět na přehled článků