Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Hydropedologické parametry a meteorologické podmínky lokality Panský les

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D., RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský CSc., Ing. Tomáš Khel, Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Abstrakt

Cílem příspěvku je komplexní vyhodnocení stavu rekultivované lokality Panský les, a to jak z pohledu pedologického a hydropedologického, tak z pohledu meteorologického a vláhového. Detailní vyhodnocení kvality půdy identifikovalo riziko omezení růstu pro vegetaci nesnášející vysokou hodnotu půdní reakce. Identifikována byla i velmi nízká schopnost sorbovat prvky, a tedy i vyšší riziko proplavení dodávaných živin. Z pohledu vlhkosti půdy je voda především ve svrchních partiích dobře vsakována, což je důležité, neboť atmosférické srážky jsou jediným zdrojem vláhy. Teplotní režim hodnocené půdy se významně neliší od přírodních půd. Významnou roli ve vyrovnání teplotního a vlhkostního režimu zde sehrává porost. Vyšší zastoupení prachu pak přispívá k poměrně dobré retenční schopnosti spodních vrstev půdy, musí však být dostatek srážkové vody.  

Klíčová slova:

rekultivace, vedlejší energetické produkty, kvalita půdy, teplota a vlhkost půdy, půdní klima


Zpět na přehled článků