Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Kontinuální monitoring hladiny vody v prostoru Slatinické výsypky

Ing. Lukáš Žižka, Ing. Mária Jarolimová, Ph.D., Ing. Beáta Korandová, Ph.D.

Abstrakt

Intenzivní hydrogeologický průzkum Slatinické výsypky a jejího okolí probíhá od roku 2013. Jeho cílem je upřesnit režim proudění podzemních vod a zajistit snížení napjaté hladiny podzemní vody v zastižených kolektorech. V průběhu průzkumných prací byly vystrojeny desítky monitorovacích vrtů do zastižených kolektorů. V současné době je více než polovina realizovaných monitorovacích vrtů osazena monitorovacím zařízením společnosti Fiedler AMS s.r.o. Předložený článek shrnuje dosavadní zkušenosti a výsledky realizovaného hydrogeologického monitorovacího systému. 

Klíčová slova:

monitoring, průzkum, Ressl, Slatinická výsypka


Zpět na přehled článků