Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Formování popílků pro jejich využití k záchytu CO2

Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Petr Svoboda, CSc.

Abstrakt

Náplní předložené práce je optimalizace lisovacího procesu různých typů vedlejších energetických produktů – úletových a ložových popílků z velkých energetických a tepelných zdrojů v České republice, využívajících různé druhy paliv. Tyto popely mají různé složení s ohledem na obsah SiO2 a CaO a vyžadují tak poměrně přesné množství technologické vody a specifický postup přípravy lisovací směsi. Takto připravené výlisky slouží v rámci dalších experimentů jako možné sorpční materiály při záchytu a skladování oxidu uhličitého.  

Klíčová slova:

popel, CO2, záchyt, peletizace


Zpět na přehled článků