Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a Milada

Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D., Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D., RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D., RNDr. Petr Blabolil, Ph.D., RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.

Abstrakt

Průzkum vodní makrovegetace jezer Medard, Most a Milada proběhl v letech 2016 a 2017 za účelem popsání primární sukcese krátce po jejich vzniku hydrickou rekultivací hnědouhelných lomů. V pásových transektech byla na hloubkovém gradientu zjišťována druhová skladba vodních rostlin, jejich pokryvnost, průměrný objem zarůstaného vodního sloupce a maximální hloubka výskytu. Ve všech jezerech byly kromě cévnatých rostlin s vynořenými a plovoucími listy přítomny i ponořené rostliny, které sestupovaly až do hloubek 8–9 m. V sukcesně starších jezerech Most a Milada navíc dominovaly makroskopické řasy v hloubkách do 13–14 m. V nejmladším jezeře Medard byly nalezeny čtyři ohrožené druhy cévnatých rostlin, ale i nepůvodní vodní mor americký, který dominoval ponořené vegetaci. Ve starších jezerech byla pokryvnost vodních rostlin vysoká (až 100 %). Vodní sloupec byl rostlinami nejvíce zarůstán v hloubce 3–4 m (optimum ponořených cévnatých rostlin), 0–1 m (optimum vynořených rostlin) a 9–10 m (optimum makroskopických řas).

Klíčová slova:

vodní makrofyta, vodní rostliny, diverzita, abundance, hydrická rekultivace lomů


Zpět na přehled článků