Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Metodika technické rekultivace, aplikace zúrodnitelných zemin a zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách Mostecké pánve

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Václav Novák, Ing. Kamila Dobešová

Abstrakt

Většina českých zásob hnědého uhlí je těžena v oblasti Mostecké pánve. Dobývání hnědého uhlí přirozeně vedlo ke značnému poškození krajiny. Proto získaly rekultivační práce značný význam. Metodika průzkumných a rekultivačních prací na různých typech výsypkových a důlních ploch popsaná v tomto článku je velmi důležitým cílem řešení výzkumného projektu Ministerstva zemědělství České republiky. Článek stručně shrnuje metodiku průzkumných prací, metodiku dnes realizované aplikace zúrodnitelných zemin, metodiku zakládání sukcesních ploch a geologických parků. Výsledky uvádí tento příspěvek.

Klíčová slova:

rekultivace, výsypka, metodika, zúrodnitelné zeminy, sukcese


Zpět na přehled článků