Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Seismicita v oblasti západních a severních Čech a projekt na zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka

Ing. Milan Brož, CSc., p.g. Alena Boušková

Abstrakt

V tomto článku popisujeme charakter seismické aktivity v západočeské oblasti a seismicitu v oblasti severočeských uhelných ložisek. Dále se zabýváme geodynamicky významnými projevy podzemních fluid - vývěry minerálních vod a kysličníku uhličitého a jejich spojitostí s výskytem zemětřesení. V závěru pak přiblížíme projekt na zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka. Výzkum západočeské oblasti je na GFÚ AV ČR, v.v.i. umožněn i díky podpoře v rámci projektů CzechGeo, Strategie 21 a Regionálního projektu AV ČR č. R100121621. 

Klíčová slova:

zemětřesení, intenzita, seismické normy, minerální prameny, Komorní hůrka, Goetheho štola


Zpět na přehled článků