Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Výzkum modřínových populací v rekultivačním lesnickém arboretu Antonín a na ostatních výsypkách

Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., RNDr. Jan Jehlička, CSc., Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Ondřej Vanc, RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

Abstrakt

Výzkumy lesnické rekultivace prováděné již od roku 1961 s pěstováním modřínů, zejména jesenického, jednoznačně prokázaly, že tato dřevina je velmi perspektivní i pro atypická stanoviště, jakými jsou i stanoviště výsypková. Rozpracova-nost zakládání a pěstování modřínových kultur a porostů na výsypkových stanovištích je v současné době na takové úrovni, že může být použita bez dalších úprav a metodických pokynů ve velkoplošné rekultivační praxi. Příspěvek rozšiřuje teoretické a praktické znalosti v oboru rekultivační dendrologie a pěstování lesa. 

Klíčová slova:

rekultivační lesnické arboretum, rekultivace, výsypky, antropogenní substrát, terciér, jíly, jílovce, dendrologie, dendroindikace, geologická epocha


Zpět na přehled článků