Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Realizace protiprašných opatření v uhelných provozech

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Jaromír Täuber, Ing. Tomáš Miletič

Abstrakt

Předkládaný článek podává souhrnné informace o možném řešení problematiky snižování prašnosti strojních zařízení používaných v lomových provozech a skládkách hnědého uhlí, a o provedených provozních zkouškách realizovaných in situ, při kterých byla využita a v praxi odzkoušena rotační mlžící jednotka. Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší přinášejí řadu zdravotních rizik. Prach je vnímán i jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí prach mimo zdravotních rizik přináší v některých případech i bezpečnostně požární rizika.

Klíčová slova:

prach, prašnost, mlžení, rotační mlžící jednotka, pásový dopravník, odsávání


Zpět na přehled článků