Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Krušné hory na Seznam světového dědictví UNESCO – historie rudného hornictví a dobývání drahých kamenů

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

Abstrakt

V prosinci 2017 byla zástupci České republiky a Saska v Drážďanech podepsána společná nominační dokumentace Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. V tomto příspěvku je stručně shrnuta historie podání žádosti, zhodnocena historie dobývání drahých kamenů a rudného hornictví a popsány vybrané významné české a saské lokality. Článek shrnuje rešeršní údaje a poznatky získané autorem v uplynulých 20 letech včetně fotodokumentace atraktivních mineralogických vzorků. 

Klíčová slova:

Krušné hory, UNESCO, hornictví, historie, mineralogie


Zpět na přehled článků