Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Určující parametry běžně těžených hnědých uhlí vhodných pro výrobu kapalných paliv

Ing. Lukáš Anděl, Jaroslav Kusý, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Petr Svoboda, CSc.

Abstrakt

Práce popisuje účel mezinárodního projektu DIRPRIMCOAL a část jeho řešení, která se zabývá odběrem vzorků běžně těžených uhlí, analýzou jejich složení a stanovení hlavních parametrů uhlí, určujících jeho vhodnost pro proces přímého zkapalňování, který bude v rámci projektu navržen. Navržení procesu přímého zkapalňování, tj. podmínky, způsob, použití vhodných materiálů a využití katalyzátorů, je předmětem tohoto výzkumného úkolu.

Klíčová slova:

uhlí, zkapalňování, vzorkování


Zpět na přehled článků