Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Nasazení technické diagnostiky při zprovozňování strojního vybavení hlubinného dolu

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. David Šeděnka

Abstrakt

Předmětný článek se zabývá stručným popisem nasazení technické diagnostiky pro uvedení přečerpávací důlní vodní elektrárny v Ostravě do provozu s využitím metod vibrodiagnostiky, termodiagnostiky a ustavování. Elektrárna s výkonem asi 650 kilowattů využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu Jeremenko s ukončenou těžbou. Těžba černého uhlí na dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích skončila v prosinci 1992.

Klíčová slova:

technická diagnostika, vibrodiagnostika, termodiagnostika, ustavování


Zpět na přehled článků