Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Geologická rizika těžby a jejich odraz v metodách geologického průzkumu a geologické dokumentace těžby na povrchových dolech SD a.s.

Ing. Karel Mach, Ph.D., Mgr. Roman Gramblička, Mgr. Tomáš Novotný

Abstrakt

V důsledku řady velkých havárií velkostrojů na lomu Bílina, způsobených sesuvy bloků jílovitých zemin v letech 2005-2011, byla na SD a.s. zavedena řada opatření vedoucích téměř k úplné eliminaci tohoto typu havárií. Opatření se mimo jiné odehrávala na poli získávání, interpretace a využívání geologických dat. Masivní zavedení nových a osvěžení starých klasických přístupů a metod podporovaných novými možnostmi digitálního zpracování dat a dalším vývojem podpůrných softwarových systémů vedly nejen ke zvýšení kvality poskytovaných výrobních podkladů, ale také k novým geologickým zjištěním.

Klíčová slova:

geologická rizika těžby, geologický průzkum, zpracování dat


Zpět na přehled článků