Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Mineralogická situace ložiska bentonitu Rokle

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Jiří Svejkovský

Abstrakt

Článek se zabývá mineralogií ložiska bentonitu Rokle. Předmětem výzkumu bylo první zpracování mineralogické situace kaolínového a bentonitového lomu. Příspěvek shrnuje výsledky mapovacích prací, odběru vzorků a jejich difrakčních analýz z let 2015-2017. Hlavní pozornost je věnována výskytu zkamenělých dřev a zejména kalcitových achátů, jejichž ukázky patří k nejkvalitnějším v České republice.

Klíčová slova:

mineralogie, ložisko Rokle, kalcitové acháty, zkamenělá dřeva


Zpět na přehled článků