Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Změny hydrogeologického režimu podzemních vod v okolí jezera Medard během napouštění a těsně po jeho ukončení

Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner

Abstrakt

Článek hodnotí změny hydrogeologického režimu podzemních a stařinových vod v bezprostředním okolí jezera Medard v průběhu celé fáze napouštění a těsně po dosažení konečné plánované hladiny jezera 400 m n. m. Hydrogeologické poměry jsou zde mapovány od roku 2008, kdy bylo ukončeno čerpání důlních vod na dně lomu, do současnosti. Pro hodnocení režimu podzemních vod v okolí napouštěného jezera slouží v současnosti 4 pozorovací vrty (MPT12, MPT13, HG14 a  MPT16), na kterých se pravidelně měří kolísání hladin. Získané výsledky měření nám dokreslují pohled na hydrogeologické poměry v bezprostředním okolí jezera, a to jak v průběhu napouštění, tak i po jeho ukončení.

Klíčová slova:

jezero Medard, monitoring, pozorovací vrty


Zpět na přehled článků