Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Posouzení databáze dat se zaměřením na vyhodnocení závislosti obsahu CO2 a CO na teplotě paliva

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

V příspěvku je provedeno posouzení databáze dat pořízených v rámci výzkumného projektu s názvem „Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv“. V rámci řešení předmětného díla provedl zhotovitel  podrobnou analýzu naměřených dat s odborným komentářem a shrnutí výsledků výzkumu se zaměřením na vyhodnocení závislosti obsahu CO2 a CO na teplotě paliva.

Klíčová slova:

samovznícení, hnědé uhlí, skládky, hodnocení náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků