Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Informační komplex výsypkových lokalit – Velebudická výsypka

Ing. Evžen Pichler, CSc., Míla Pletichová, RNDr. Jan Burda, Ph.D.

Abstrakt

Obsahem článku je shrnutí dostupných poznatků o Velebudické výsypce, především o vývoji hydrologických a hydro-geologických poměrů výsypky i její podložky, a následně informace o realizovaných rekultivačních akcích. Celý článek je rozdělen do částí, které obsahují popis původního stavu před založením výsypky, historii báňských zásahů do krajiny, charakteristiku materiálu tvořícího výsypku a použité způsoby jeho zakládání, dále pak vývoj hydrogeologických poměrů výsypkového tělesa a jeho podloží, a také popis současného stavu obnovy a rekultivace území s nově vytvořeným povrchem.

Klíčová slova:

Velebudická výsypka, antropogenní reliéf, rekultivace, Mostecká pánev


Zpět na přehled článků