Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Příspěvek k diskusi o zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi v podmínkách mostecké pánve

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Václav Novák, Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Cílem článku je přispět k současné diskusi o vhodnosti zakládání ploch ponechaných přirozené sukcesi na různých stanovištích. Autoři vycházejí ze srovnání dlouhodobého výzkumu různou metodikou rekultivovaných ploch a sukcesních ploch na jednotlivých lokalitách mostecké pánve. Hlavní pozornost je věnována dlouhodobě sledovaným lokalitám Radovesice a Střimice. Na základě hodnocení zejména pedologického vývoje ploch, zastoupení škodlivin a vývoje vegetačního pokryvu ploch autoři příspěvku navrhují v podmínkách mostecké pánve zakládat plochy ponechané přirozené sukcesi individuálně na základě podrobného průzkumu jednotlivých lokalit bez stanovení jejich povinného procentuálního zastoupení.

Klíčová slova:

rekultivace, sukcese, půda, výzkum


Zpět na přehled článků