Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Jsou v hlavní sloji mostecké pánve zachovány vulkanogenní proplástky (tzv. tonsteiny)?

Mgr. Tomáš Novotný, Ing. Karel Mach, Ph.D.

Abstrakt

Studie se zabývá možností výskytu vulkanogenních proplástků v hlavní sloji mostecké pánve. Výsledky mnoha použitých metod, zahrnující studium výbrusů a vrtných profilů, XRFA a RTG analýzy a terénní pozorování, sice nepotvrdily výskyt vulkanogenních proplástků, ale odhalily pozoruhodné geochemicky a mineralogicky anomální polohy. Jedná se o zvýšené obsahy prvků Sr, Ba, P a Ca odpovídající minerálům ze skupiny crandallitu. Na rozdíl od crandallitových proplástků popsaných v nadložních libkovických vrstvách nebyla u těchto poloh nalezena spojitost s vulkanogenním materiálem. Snaha o srovnání proplástků z mostecké pánve s proplástky ze sloje Antonín (sokolovská pánev) odhalila nejednoznačnost při určování genetického typu jednotlivých proplástků, které v případě sloje Antonín obsahují jak primární vulkanogenní příměs, tak i sedimentární složku. 

Klíčová slova:

proplástek, tonstein, mostecká pánev, sokolovská pánev, lom Libouš


Zpět na přehled článků