Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Čedičový lom Kernberg mezi Rotavou a Jindřichovicemi

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Abstrakt

Článek se zabývá kamenolomem Kernberg mezi Jindřichovicemi a Rotavou, dříve největším čedičovým lomem v Česko-slovenské republice. Na historickou rešerši navazuje geologické hodnocení, zejména vulkanických hornin (nefelinického bazanitu a pyroklastik), včetně jejich petrografie, mineralogie, chemického složení, tektonických, strukturních a pedo-logických poměrů. Na Kernbergu byla zjištěna fáze explozivní a efuzivní.

Klíčová slova:

Krušné hory, Rotava, Jindřichovice, kamenolom Kernberg, nefelinický bazanit, tufový aglomerát


Zpět na přehled článků