Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Využití DEM simulace sypkých hmot v praxi

Ing. Robert Brázda, Ph.D., Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Abstrakt

Mnoho dopravních a procesních zařízení v praxi nefunguje zcela dle představ provozovatele. Provozovatel pak často provádí různé konstrukční či technologické úpravy daného zařízení dle intuice nebo dle zkušeností s již fungujícím podobným zařízením či na základě metody pokus – omyl. Každý takový pokus, který skončí i nezdarem, je přínosný, nicméně materiálově, finančně i časově náročný. Článek předkládá možnost ověření funkčnosti indikovaných úprav na dopravních a procesních zařízeních nikoliv na fyzickém modelu, ale pomocí simulací pohybu sypkých hmot na základě numerických metod. Tato metoda je ve světě známá pod názvem Discrete Element Method, zkráceně DEM, a v češtině se ustálil výraz Metoda diskrétních prvků.

Klíčová slova:

šnekový dopravník, hnědé uhlí, metoda diskrétních prvků


Zpět na přehled článků