Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Komplexní měření na rýpadle SchRs 1550-4x30/K109

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

Abstrakt

Článek se zabývá popisem ověření provozních parametrů rýpadla SchRs 1550-4x30/K109 a posouzení vhodnosti plánovaného přesunu tohoto rýpadla ze současné pozice na 1. skrývkovém řezu na 2. skrývkový řez do tvrdších těžebních podmínek. Za účelem posouzení byla provedena tři zkušební komplexní dlouhodobá měření namáhání vybraných částí stroje. V článku jsou uvedeny základní principy měření, popis instalace snímačů a měřicí aparatury, výsledky měření a získané poznatky.

Klíčová slova:

rýpadlo, obvodová síla, komplexní zkouška, systém


Zpět na přehled článků