Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Technologie sanace sypaných hrází optimální injektážní směsí

Ing. Magdaléna Kociánová, Ing. Vít Černý, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, Ing. Renata Zárubová, Ph.D.

Abstrakt

Sypané hráze patří mezi nejrozšířenější typy vodních děl v ČR. Kombinací stáří a nevhodného provedení u nich často dochází k průsakům či k úplným ztrátám stability. Pro zajištění bezpečnosti v jejich okolí je potřeba jim věnovat vysokou pozornost. Existuje řada technologií provádění oprav hrází, z nichž pro malá vodní díla nejvhodnější je klasická injektáž. Pro danou technologii se používá řada injektážních směsí od jílových, jílocementových až po chemické. Při injektování dochází k velké spotřebě směsi, proto je snahou snížení ekonomického hlediska technologie. Toho může být dosaženo použitím například vysokoteplotního, ale také fluidního popílku jako vhodné alternativy tradičních surovin. Příměs popílků neslouží pouze ke snížení nákladů na výslednou technologii, ale přináší také zlepšení reologických vlastností směsi, především zpracovatelnosti a čerpatelnosti. Popílky mají zároveň pozitivní vliv na objemovou stálost směsi a výsledné pevnosti. Článek se zabývá představením a vzorovým ověřením technologie sanace sypaných hrází injekční směsí s příměsí úletových popílků v reálných podmínkách „in situ“.

Klíčová slova:

popílek, sanace, sypaná hráz, klasická injektáž, injektážní směs


Zpět na přehled článků