Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Jirásek

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Míla Pletichová, Ing. Lukáš Žižka

Abstrakt

Obsahem článku je shrnutí dostupných poznatků o výsypce Jirásek, především o vývoji hydrologických a hydrogeologických poměrů výsypky i její podložky, a následně informace o realizovaných rekultivačních akcích. Celý článek je rozdělen do částí, které obsahují popis původního stavu před založením výsypky, historii báňských zásahů do krajiny, charakteristiku materiálu tvořícího výsypku a použité způsoby jeho zakládání. Dále pak zahrnuje vývoj hydrogeologických poměrů výsypkového tělesa a jeho podloží, a také popis současného stavu obnovy a rekultivace území s nově vytvořeným povrchem.

Klíčová slova:

výsypka Jirásek, antropogenní reliéf, rekultivace, Mostecká pánev


Zpět na přehled článků