Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Dynamika dopadové stolice s impaktními tyčemi na přesypovém místě nakládacího výložníku kolesového rýpadla

Ing. Jiří Neruda, Ph.D., prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.

Abstrakt

Příspěvek obsahuje výpočet dynamiky dopadové stolice s impaktními tyčemi na přesypovém místě nakládacího výložníku kolesového rýpadla KU 300 pomocí matematického modelu. Detailně popisuje jednotlivé kroky matematického modelu, které vedly k reálným výsledkům ověřeným v provoze.

Klíčová slova:

pásový dopravník, matematický model, impaktní dopadová stolice


Zpět na přehled článků