Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Odprášení přesypů pásové dopravy

Ing. Jaromír Täuber, Ing. Jaroslav Svoboda, František Holý

Abstrakt

Článek popisuje jeden ze způsobů odprášení přesypů pásové dopravy. Jsou zde uvedeny základní principy odprášení, popis jednotlivých realizovaných staveb na Vršanské uhelné a. s., výsledky měření, získané poznatky a porovnání suchého odprášení přesypů pásové dopravy s mokrým způsobem odprášení.

Klíčová slova:

emise tuhých znečišťujících látek, přesyp pásové dopravy, odprášení, uhlí, kryt přesypu, ventilátor


Zpět na přehled článků