Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Využití dendrochronologie při inženýrsko-geologickém průzkumu svahových deformací Mostecké pánve

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Mgr. Jan Tumajer

Abstrakt

Dendrochronologie je jednou z metod absolutního datování, která je založena na hodnocení způsobu reakce dřevin na různé přírodní procesy jako jsou například svahové pohyby, blokovobahenní proudy, laviny, záplavy, eroze nebo sopečné události. Analýza šířek a tvarů letokruhů, stejně jako studium anatomických změn dřeva, umožňují rekonstrukci těchto přírodních procesů včetně jejich dopadu, rozsahu a frekvence. Tento článek prezentuje, jak může být dendrochronologie použita v inženýrsko-geologickém výzkumu a při hodnocení přírodních ohrožení ve specifických podmínkách antropogenního reliéfu Mostecké pánve. Článek rovněž předkládá výsledky výzkumů případových studií zpracovaných na různých lokalitách Mostecké pánve v průběhu posledních dvou desetiletí.

Klíčová slova:

dendrochronologie, antropogenní reliéf, svahové pohyby, Mostecká pánev


Zpět na přehled článků