Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Hluboké penetrační sondy na vnitřní výsypce lomu Jiří

RNDr. Martin Šípek, RNDr. Stanislav Chochlík

Abstrakt

Každou sondu, která splňuje hloubkovou podmínku h > 50 m, lze obecně považovat za hlubokou. Tento příspěvek se ale zabývá penetračními sondami, které se svou hloubkou blíží hranici 100 m, nebo ji dokonce překračují. Zájmová lokalita dosahuje v současnosti ve své centrální části mocnosti 120 m. Firma Penetra, s.r.o. si vypracovala technologii na realizaci extrémně hlubokých penetračních sond, takže i při této mocnosti výsypky se daří provádět měření, která plní svůj účel. Za využití tabulek je zdokumentován vývoj nebývale rozsáhlého penetračního průzkumu vnitřní výsypky Jiří, který dělá s bezmála 39 kilometry penetračních měření z této výsypky nejvíce propenetrovanou lokalitu v ČR. Z 807 penetračních sond, které byly v letech 1993 až 2015 provedeny v prostoru vnitřní výsypky Jiří, se podařilo realizovat již 18 sond, které překročily hranici h > 100 m. V případě sondy SPJ 36/18 z roku 2013 (h = 114,0 m) byl tak vytvořen rekord v hloubce penetrační sondy v ČR. V rámci realizace penetračních měření se podařilo na vnitřní výsypce Jiří zachytit vznik plastického jádra, které se začne vytvářet při bázi výsypky v případě překročení mezní mocnosti výsypky. Na závěr příspěvku je provedeno vzájemné porovnání možností terénních a laboratorních měření, a to jak z časového, tak i finančního hlediska.

Klíčová slova:

geotechnický průzkum, penetrační měření, penetrační odpor, vnitřní výsypka Jiří, plastické jádro výsypky


Zpět na přehled článků