Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Shrnutí mineralogické situace povrchového dolu ČSA a nové nálezy z let 2015-2016

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Petr Šašek, Ph.D., Jiří Řehoř

Abstrakt

Lom Československé armády je dodnes jednou z nejvýznamnějších těžebních lokalit Mostecké pánve. Vzhledem k po-stupnému útlumu těžby skrývkových zemin je vhodné shrnout výsledky dlouhodobého mineralogického výzkumu lokality. Článek stručně hodnotí historii, geologickou a mineralogickou situaci povrchového dolu Československé armády. Hlavní pozornost je věnována dvěma novým mineralogickým nálezům v letech 2015 a 2016. Nalezený vzorek cordieritu je popsán jako 63. minerál Mostecké pánve.

Klíčová slova:

mineralogie, lom ČSA, cordierit-sekaninait


Zpět na přehled článků