Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek

Ing. Pavel Schmidt, RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Mgr. Petra Mácová

Abstrakt

Hlavní náplní článku je sumarizace zjištěných základních vlastností a chemického složení tuhých produktů po spalování hnědého uhlí a biomasy, které budou sloužit jako podklad pro posouzení možností využitelnosti těchto produktů při rekultivačních pracích, zejména v prostorách velkých povrchových lomů a oblastech jinak postižených průmyslovou činností. Výsledky ukazují, že se jedná o potencionálně zajímavé materiály, ale díky proměnlivému složení musí být detailně charakterizovány před jejich použitím, aby se zabránilo negativnímu vlivu na životní prostředí. Tyto práce jsou součástí dílčí části řešeného projektu Ministerstva zemědělství ČR s názvem „Metodika udržitelného zemědělského hospodaření v antropogenně poškozené krajině“.

Klíčová slova:

produkty spalování, popílek, biomasa, vlastnosti, výsypka, rekultivace


Zpět na přehled článků