Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Využití bezpilotních letadel pro tvorbu podpůrných dat důlních map

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Ing. Petr Stanislav

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. ve spolupráci s OMG Severní energetická a.s. v posledních měsících testují možnosti využití bezpilotních leteckých systémů (UAS) v báňských podmínkách. Jako zkušební oblast byl vytipován prostor bočních svahů lomu ČSA. Cílem prováděného snímkování je vytvoření metodiky, která by umožnila efektivní, operativní a levné použití UAS jako doplňující metody pro klasickou leteckou fotogrammetrii. Neoddiskutovatelnou výhodou UAS jsou minimální časové a i finanční náklady spojené s jeho provozem. Právě proto v sobě UAS skýtá vysoký potenciál pro operativní snímkování dílčích částí lomu, kde se předpokládá přesun hmot, svahové pohyby a obecně pro části, kde je třeba v relativně krátkých intervalech hodnotit kubaturní rozdíly či aktualizovat změnové stavy.

Klíčová slova:


Zpět na přehled článků