Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Výskyt, charakteristika a možnosti vyhledávání obtížně těžitelných struktur ve skrývkových zeminách mostecké pánve

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

Článek shrnuje dosavadní znalosti o výskytu, geologických a geotechnických parametrech obtížně dobyvatelných poloh ve skrývkových zeminách mostecké pánve a o možnostech jejich detekce. Předkládaný příspěvek je dílčím výstupem první fáze evropského výzkumného projektu zaměřeného na co největší možné snížení frekvence poruch kolesových rýpadel pracujících v těchto obtížných dobývacích podmínkách daných výskytem netěžitelných poloh a geologických struktur se zvýšeným rypným odporem.

Klíčová slova:

geologie, geotechnika, pevné polohy, průzkum


Zpět na přehled článků