Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Postavení kvality ve strategickém řízení organizací

Ing. Jiří Růžička, MBA

Abstrakt

Článek se zabývá postavením kvality ve strategickém řízení organizací. Reaguje na vývoj v České republice v posledních 25 letech v oblasti kvality. Věnuje se zavedení procesů obsažených v Blue Guide v ČR, včetně některých nástrojů jako je certifikace, akreditace a posuzování shody. Druhou oblastí je Národní politika kvality v České republice definovaná Radou kvality ČR. Hlavním cílem práce je realizace výzkumu a zjištění/ověření, zda a jakým způsobem je využíváno strategické řízení v oslovených organizacích, jaké moderní koncepty řízení využívají, jakým způsobem jsou v jednotlivých strategiích obsaženy požadavky na kvalitu. Zjištěné výsledky byly porovnány s výsledky obdobných výzkumů realizovaných nejen v ČR, ale i v zahraničí v uplynulých letech tak, aby bylo možné potvrdit či vyvrátit zjištěné trendy. Výsledky mohou být využity pro orientaci českých organizací v uvedené problematice.

Klíčová slova:

strategické řízení, kvalita, certifikace, akreditace


Zpět na přehled článků