Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Obnova přístrojové techniky ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. – rekonstrukce torzního smykového přístroje

Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. - zkušební laboratoři, se provádí standardní obnova měřící techniky, zejména u nákladově náročnějších a investičních položek, s ohledem na její předpokládanou životnost podle schváleného dlouhodobého plánu obnovy, který je v současnosti platný do roku 2020. Jedním z investičně náročnějších přístrojů je i torzní smykový přístroj pro zjišťování parametrů smykové pevnosti zeminových vzorků, který je provozován v laboratoři testování hornin a u něhož většina konstrukčních prvků vykazovala stav na až za hranicí životnosti. O rekonstrukci stávajícího přístroje bylo rozhodnuto ve vazbě na vysoké pořizovací náklady při možném zakoupení nového smykového přístroje a rovněž z důvodu nutných oprav a zlepšení metrologických vlastností přístroje.

Klíčová slova:

rekonstrukce, laboratoř, smyková pevnost, kalibrace


Zpět na přehled článků