Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Zahájení řešení projektu „Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině“ v rámci programu NAZVA-KUS Ministerstva zemědělství ČR

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Milan Fraštia, prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, CSc., Ing. Pavel Schmidt, Ing. Lukáš Žižka

Abstrakt

Článek stručně shrnuje první výsledky výzkumu rekultivační problematiky nového projektu. V první části příspěvku je uvedena celková charakteristika projektu, metodika terénních a laboratorních prací, metodika výběru pokusných ploch a jejich základní charakteristika. Hlavní část článku je věnována vyhodnocení tří pokusných ploch ponechaných přirozené sukcesi na výsypkách Radovesice a Pokrok. Je zde shrnuta jejich geologická, pedologická a biologická situace a první závěry o dlouhodobém vývoji půdního profilu. Lze konstatovat velmi pomalé zlepšování půdních vlastností a poměrně rychlý nárůst vegetace. Výběr pokusných ploch na základě podrobného pedologického průzkumu celých výsypkových těles byl úspěšný. Pokusné plochy budou v rámci projektu dále sledovány.

Klíčová slova:

rekultivace, zemědělství, sukcese, půda, výzkum


Zpět na přehled článků