Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Nové skutečnosti z monitoringu podzemních vod v okolí vznikajícího jezera Medard

Ing. Petr Valvoda, Ing. Jaromír Fultner

Abstrakt

Článek volně navazuje na článek vydaný ve Zpravodaji hnědé uhlí (4/2012) s názvem „Jezero Medard - monitoring podzemních vod v okolí zbytkové jámy bývalého lomu Medard-Libík“ a hodnotí nové skutečnosti v hydrogeologickém režimu podzemních a stařinových vod v bezprostředním okolí vznikajícího jezera Medard. Hydrogeologické poměry jsou zde mapovány od roku 2008, kdy bylo ukončeno čerpání důlních vod na dně lomu, do současnosti. Pro hodnocení režimu podzemních vod v okolí napouštěného jezera slouží v současnosti 4 pozorovací vrty MPT12, MPT13, HG14 a MPT16. Na těchto vrtech je pravidelně měřeno kolísání hladin, jak v období samovolného napouštění jezera přítoky z vlastního povodí, tak v období řízeného zatápění zbytkové jámy vodou z řeky Ohře. Získané hodnoty nám dokreslují pohled na hydrogeologické poměry v okolí jezera v průběhu dosavadní fáze napouštění.

Klíčová slova:

jezero Medard, monitoring, pozorovací vrty


Zpět na přehled článků