Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Přesnost určování prostorové polohy kolesa rýpadel

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D., Ing. Roman Kapica, Ph.D., Ing. Martin Vrubel, Ph.D., doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.

Abstrakt

Od roku 2006, kdy byl vyhlášen výzkumný úkol „Zjišťování polohy kolesa rýpadla K800/103/N1 pomocí GPS“, došlo k významnému posunu vpřed jak v oblasti rozvoje funkčnosti samotného systému, tak i počtu jeho nasazení na velkostroje. V současnosti je na Severočeských dolech a.s. využíván systém pro určování prostorové polohy kolesa rýpadel v reálném čase na celkem 20 kolesových rýpadlech. Pro použitelnost systému v praxi, při těžbě nadloží i hnědého uhlí, je velmi důležitá přesnost, s jakou jsou prostorové souřadnice kolesa rýpadel vypočteny. V článku je vysvětleno, jak byla tato oblast řešena a jak je dosažená přesnost ověřována.

Klíčová slova:

kolesové rýpadlo, analýza přesnosti, přesnost určování prostorové polohy kolesa, GNSS, zákon o hromadění chyb


Zpět na přehled článků