Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Snižování prašnosti strojních zařízení používaných na dolech a lomech

Ing. Jaromír Täuber, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D.

Abstrakt

Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší přinášejí řadu zdravotních rizik. Prach je vnímán i jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí prach, mimo zdravotních rizik, přináší v některých případech i bezpečnostně požární rizika. Předkládaný článek podává informace o možném řešení problematiky snižování prašnosti strojních zařízení používaných na dolech a lomech a o provedených provozních zkouškách realizovaných in situ, při kterých byl využit a v praxi odzkoušen rotační atomizér.

Klíčová slova:

prach, prašnost, mlžení, rotační atomizér, drtič, pásový dopravník


Zpět na přehled článků