Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Shrnutí výsledků pedologického výzkumu břehu a svahů Mosteckého jezera dosažených v rámci řešení projektu č. TA 01020592 Technologické agentury ČR

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. Pavel Schmidt

Abstrakt

Článek stručně shrnuje výsledky dlouhodobého výzkumu pedologické situace svahů a břehu Mosteckého jezera. Hlavní pozornost je věnována pedologickému mapování území, hodnocení dlouhodobého vývoje půdního profilu, hodnocení půdních stanovišť s typickou flórou, distribuci rizikových stopových prvků a tvorbě půdní mapy oblasti. Získané zkušenosti poslouží při plánování dalších hydrických rekultivací.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, výzkum, půda


Zpět na přehled článků