Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Spékané popílkové kamenivo

Ing. Vít Černý, Ph.D., Ing. Pavel Sokol, Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Abstrakt

Umělé kamenivo ze spékaných popílků je příkladem materiálu, který je možno vyrábět čistě na bázi popílku bez dalších příměsí. Pro tento ideální případ je však nutné disponovat optimálním typem suroviny, která dosahuje základní jemnosti a obsahuje vhodný podíl spalitelných látek. Pro zajištění optimálního průběhu výpalu a získání kvalitního kameniva je však nutno věnovat pozornost studiu vlivu charakteru popílku na vznik popílkového střepu. Ve světě jsou známy spíše zkušenosti s výrobou umělého popílkového kameniva na bázi hydratace s cementem nebo vápnem. Umělé spékané kamenivo je často vyráběno zastaralou technologií bez významného výzkumu a inovací. Jako podklad pro hodnocení vlivu popílků na průběh výpalu a popílkový střep slouží poznatky keramiky [1]. V případě popílků se však jedná o velmi heterogenní materiál, ovlivněný termálními procesy při jejich vzniku, a je tak nutné se touto problematikou zabývat.

Klíčová slova:

umělé kamenivo, popílek, výpal, keramika, slinutí


Zpět na přehled článků