Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Inovace dobývacího kombajnu do nízkých slojí

Ing. Petr Tomek, Ph.D., doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.

Abstrakt

Příspěvek informuje o inovaci konstrukce dobývacího kombajnu do nízkých slojí. Cílem je zvýšení efektivity dobývání nízkých slojí kombajnovými komplexy. Při inovaci dobývacího kombajnu nízkých slojí jsou využívány informace získané analýzou provozních dat stroje a souborů měření in situ. Obsahem jsou dále výsledky experimentů a návrhy řešení výše zmíněné problematiky a doporučení pro využití fázového řízení jakosti v důlní a technické praxi a v technologických postupech výroby.

Klíčová slova:

dobývací kombajn, pojezdové ústrojí, kluzné části, otěruvzdornost, jakost


Zpět na přehled článků