Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Hodnocení stupně rizika samovznícení hnědého uhlí na skládkách s využitím moderních numerických metod

Ing. Petr Klouda, Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Marcel Dlask, Ing. Petr Kolman, Ing. Petr Urban

Abstrakt

Článek předkládá souhrn informací o hodnocení míry rizika samovznícení hnědého uhlí. Hodnocení bylo realizováno na základě analýzy rozsáhlé databáze informací o vývoji stavových veličin a desorbovaných plynů deponovaného hnědého uhlí. Údaje byly získány z dlouhodobých komplexních měření, která byla realizována na skládkách vybraných uhelných společností při řešení projektu. V rámci závěrečné etapy řešení projektu došlo k posouzení výsledků teplotních obrazů získaných vyhodnocením pořízených termogramů v porovnání s výsledky provozně odebraných plynových a uhelných vzorků, dále k posouzení vlivu atmosférických podmínek (insolace, aerace, srážkové dotace vody, změny barometrického tlaku atd.), vlivu degradace uhelné hmoty, fyzikálně chemických faktorů, a vlivu dalších poruchových faktorů na procesy samovznícení uhlí. V oblasti plynometrie byly vyhodnoceny odebrané plynové vzorky in situ a laboratorní plynové obrazy indikačních plynů samovznícení, získané metodou tepelné oxidace s cílem nalezení korelace odhadu teploty ohniska samovznícení.

Klíčová slova:

samovznícení, hnědé uhlí, skládky, hodnocení náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků