Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Software pro sledování procesu samovznícení uhelné substance na skládkách

Ing. Vlastimil Moni, Ph.D., Ing. Petr Klouda, Ing. Petr Urban, Ing. Petr Kolman, Ing. Marcel Dlask

Abstrakt

V předkládaném článku je popsán dílčí výstup projektu, který byl řešen s podporou Technologické agentury České republiky v roce 2011-2014. Článek popisuje souhrnné informace o vyhodnocení míry rizika pro vznik spontánních procesů samovznícení hnědého uhlí. Představený způsob hodnocení vychází z bodového ocenění ukazatelů pro kritéria MHU (míry hnědého uhlí) a dalších informací získaných od provozovatelů skládek hnědouhelných produktů - jak na straně dodavatelů (těžební společnosti), tak i na straně velkých spotřebitelů (energetika). Komplexní znalosti o vývoji procesu samovolného vznícení umožňují včasnou reakci na eliminaci hrozby důlních požárů v povrchových dolech nebo na skládkách uhelných produktů.

Klíčová slova:

samovznícení, hnědé uhlí, skládky, hodnocení náchylnosti k samovznícení


Zpět na přehled článků