Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Informační komplex výsypkových lokalit – výsypka Růžodol

RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Lukáš Žižka, Míla Pletichová, Ing. Josef Halíř

Abstrakt

Příspěvek předkládá stručné shrnutí dostupných poznatků o Růžodolské výsypce, o vývoji hydrogeologických a stabilitních poměrů výsypky, vlivu hlubinné těžby hnědého uhlí, o její podložce, následně také informace o realizovaných rekultivačních akcích a skládkách v jejím okolí. Článek ve stručné podobě popisuje původní stav terénu před založením výsypky, historii báňských zásahů do krajiny, charakteristiku materiálu tvořícího výsypku a použité způsoby jejího zakládání. Dále pak vývoj stabilitních a hydrogeologických poměrů výsypkového tělesa a jeho podloží, a také popis současného stavu obnovy a rekultivace území s nově vytvořeným povrchem.

Klíčová slova:

výsypka Růžodol, antropogenní reliéf, rekultivace, mostecká pánev


Zpět na přehled článků