Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Degradace stavu kulové dráhy zakladače ZP 6600

Ing. Petr Klouda

Abstrakt

Příspěvek pojednává o šetření stavu kulové dráhy velkostroje ZP6600/Z79. Uvádí výsledky materiálových zkoušek, provedených na odebraných vzorcích a popisuje postup a výsledky numerického výpočtu stavu napjatosti metodou konečných prvků u spodního dílu kulové dráhy při jejím kontaktu s koulí.

Klíčová slova:

kulová dráha, materiálová zkouška, kontaktní napětí


Zpět na přehled článků