Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Kvartérní sopky na Chebsku

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Abstrakt

Příspěvek přibližuje čtenářům dvě geologicky velmi mladé sopky na Chebsku – Železnou hůrku a bezejmenný maar u Mýtiny. Zabývá se historií poznání lokalit, vývojem vulkánů, tektonickým porušením hornin v podloží sopek, strukturními poměry, magnetickými vlastnostmi a pedologickým potenciálem pyroklastik.

Klíčová slova:

Železná hůrka, maar, Mýtina, kvartérní vulkanismus


Zpět na přehled článků