Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Mostecké jezero a jeho vliv na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy

Ing. Milena Vágnerová

Abstrakt

Článek přináší bližší informace o projektu výzkumu a vývoje č. TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické (dále také hydrologické) rekultivace hnědouhelných lomů“, který byl v letech 2011-2014 podporován Technologickou agenturou České republiky a který řešily společně Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Univerzita J. E. Purkyně a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Přehledně prezentuje historii lokality, kde výzkum probíhal, tj. Mosteckého jezera, z pohledu dobývání hnědého uhlí a rekultivace zbytkové jámy, dále cíl, metodiku, jednotlivé oblasti řešení a výstupy projektu.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, mikroklima, ovzduší, PM10, pedologické sledování, Mostecké jezero


Zpět na přehled článků