Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Definitivní řešení výstavby trati ČSD Třebušice-Chomutov

Ing. Jan Kadlec, Ing. Evžen Pichler, CSc.

Abstrakt

Článek pojednává o přípravě a průběhu výstavby přeložky železniční trati ČSD Třebušice-Chomutov na koruně Ervěnické-ho koridoru. Jsou zde vyjmenovány dodavatelské firmy, které se na stavbě podílely a technologie stavebních prací. Toto dílo je ojedinělou stavbou v Evropě, kde byl vybudován kolejový svršek na násypovém tělese z jílovitých zemin o celkové výšce cca 170 m. Dále jsou zde uvedeny zemní a mostní stavby, které byly v rámci přeložky trati a výstavby Ervěnického koridoru vybudovány a tvoří s ním nedílný celek.

Klíčová slova:

zemní stavby, mostní stavby, estakáda, výstavba železniční tratě


Zpět na přehled článků