Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Nové poznatky o mineralogii Krušných hor v oblasti Měděnce

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.

Abstrakt

Článek se zabývá mineralogií oblasti Krušných hor. Předmětem výzkumu byly méně obvyklé minerály objevené seve-ročeskými geology v širší oblasti Měděnce charakteristické výskytem skarnových hornin. Příspěvek shrnuje nové poznatky přibližně z let 2005-2013, kdy byly prozkoumány lokality epidotu, rutilu a vzácného minerálu ludwigitu. Především nová lokalita epidotu Údolíčko se zařadila mezi nejvýznamnější naleziště tohoto nerostu v České republice.

Klíčová slova:

mineralogie, Krušné hory, epidot, rutil, ludwigit


Zpět na přehled článků